Política de privacitat

Política de privacitat de la l’Associació de veïns del nucli antic

Utilització de les dades:

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

  • Gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’Associació, tals com convocatòries d’assemblea, activitats reacionades amb l’associació,  i altres comunicacions del vostre interès, preferentment per mitjans electrònics, però també si cal en paper.
  • Gestionar la relació soci-associació
  • Dur a terme anàlisis i estadístiques.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment administratiu o judicial.

El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és el secretari/a de l’associació

Associacio de veïns del nucli antic
Edifici del Fòrum
Carrer del Poeta Felicià Serra i Mont, num 13.
17310 Lloret de Mar, Girona

El delegat de protecció de dades

És la persona designada per protegir les vostres dades personals a l’Associació. Sempre podreu contactar-hi per qüestions relacionades amb la privacitat de les vostres dades a la següent adreça info@veinsnuclianticlloret.com,  o escrivint a «RDPD – Protecció de dades», a Carrer del Poeta Felicià Serra i Mont, num 13.17310 Lloret de Mar, Girona

Cessió de dades

No cedirem les vostres dades personals a tercers, amb l’excepció que estiguem obligats per llei, que les haguem de cedir a d’altres administracions per a l’exercici de les competències pròpies, o perquè així ho haguéssiu autoritzat prèviament.

Quant de temps conservem les dades?

Mantindrem les vostres dades personals durant els terminis de prescripció legal. Una vegada que hagin transcorregut aquests terminis de prescripció legal, destruirem les vostres dades utilitzant mètodes segurs.

Quins són els vostres drets?
  • Accés o rectificació: per consultar i/o sol·licitar la modificació de les vostres dades personals.
  • Supressió: per sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.
  • Oposició o limitació: per sol·licitar que no es tractin o que se n’estableixi una limitació en el tractament.
  • Portabilitat: per sol·licitar la transmissió de les vostres dades personals a un tercer que ens hagi autoritzat.

 

Per a més informació, us podeu adreçar a les nostres oficines o podeu posar-vos en contacte a través de l’adreça de correu electrònic: info@veinsnuclianticlloret.com