Bases concurs de balcons BalcOH!

Aquestes son les bases i premises del conculs BalcOH!, el primer concurs de balcons de l’Associació de Veïns del Nucli Antic de Lloret.

Aquí us deixem les bases:

BASES DEL CONCURS DE GUARNIMENT BALCONS DEL NUCLI ANTIC:

Article 1.- Objecte de les bases.

Les presents bases tenen per objecte regular el concurs de guarniment de balcons denominat “ Balcoh!” que es realitzarà dins de l’àmbit territorial del nucli antic de Lloret de Mar.

Aquestes bases també regulen el procediment del concurs de dibuix i pintura Dibu-BalcOH!, que apropa el concurs de balcons als més menuts.

Article 2.- Àmbit Territorial i temporal del concurs.

El concurs s’estén a tots aquells balcons situats dins de la zona del nucli antic tal i com es defineix en els estatuts de l’associació, que es correspon amb les edificacions situades en les claus urbanístiques 2.1 (nucli antic, en totes les seves variants, això és, 2.1.a), 2.1.b) i 2.1.c)) i 2.3 (front marítim).

El balcó haurà de lluir l’ornamentació el dia inicial especificat en cada edició. El balcó que no llueixi l’engalanament el primer dia especificat quedarà fora de concurs.

La ornamentació s’haurà de mantenir en perfecte estat des de les 19:00 hores del dia d’inici del concurs fins, almenys, dos dies després de Santa Cristina. En cada edició del concurs es detallarà el període de concurs.

Article 3.- Requisits dels balcons per poder concursar.

Els balcons que desitgin participar al concurs poden d’estar decorats amb qualsevol element ornamental, sempre disposats de tal manera que no puguin causar cap tipus de perill per la integritat dels vianants de la via pública. El motiu o motius de decoració haurà de fer referència a la festa major d’estiu de Santa Cristina de la nostra població.

Els participants eximeixen de qualsevol responsabilitat a l’associació de veïns causada pels elements de decoració realitzats.

Article 4: Procediment per a concursar.

Les persones que desitgin concursar hauran de fer la petició dirigida a la Junta de l’Associació abans de la data límit marcada en cada certamen, mitjançant els canals de comunicació i/o formularis de la pàgina web (www.veinsnuclianticlloret.com), o fent la sol·licitud via facebook o correu electrònic (info@veinsnuclianticlloret.com), indicant nom i cognoms del participant, direcció de l’habitatge que concursarà, telèfon mòbil i correu electrònic.

Un cop presentades les sol·licituds, la Junta posarà a disposició dels participants un número de dorsal a cada balcó de cada concursant que haurà de col·locar-se en un lloc visible del balcó.
Pel fet de presentar la sol·licitud de participació els concursants accepten les presents bases.

Article 5: Composició i deliberació del Jurat.

El jurat es composarà d’un màxim de set membres, entre els quals hi haurà membres de la Junta Directiva i persones que no formin part de la Junta Directiva ni participin en el concurs i que estiguin vinculades amb el nucli antic de Lloret. Els membres del jurat i aquells que convisquin en el seu habitatge, podran decorar els balcons però queden exclosos del concurs.

El Jurat visitarà els balcons el primer dia especificat en cada edició del certamen, i adicionalment els dies que el membre del jurat cregui convenient per a deliverar la seva valoració.

La seva deliberació serà secreta fins la publicació dels resultats.
Els resultats es faran públics el dia de celebració del concurs Dibu-BalcOh!, dia en el qual també es farà l’entrega de premis. Aquestes dates seran comunicades convenientment en cada edició.

Els premiats es comunicaran als canals de L’Assocació. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Article 6.- Criteris de valoració:

El jurat valorarà amb la puntuació d’1 a 10 els següents criteris de cada balcó:

  • Originalitat de la composició.
  • Creativitat i solucions artístiques aplicades
  • Ordre i qualitat de la composició relacionada amb la festa major i amb Lloret en general
  • Perdurabilitat. Que la composició no sigui efímera donat que ha d’estar exposat almenys 5 dies. Durabilitat, o resistència dels materials emprats.

Per cada balcó es realitzarà la mitjana de puntuacions dels criteris anteriors, de forma individualitzada per cada membre del jurat. La suma de les puntuacions de cada membre del jurat serà la puntuació total de cada balcó i el guanyador serà qui obtingui la puntuació més alta.

Article 7.- Premis.

L’Associació de Veïns està treballant per que altres associacions, com la de comerciants, bars i restaurants, etc, puguin oferir descomptes, premis, obseguis, a aquells que vulguin participar.

Els premis es comunicaran amb puntualitat en cada edició

Estigueu atents a aquesta web i al facebook de l’AVCALL que anirem publicant actualitzacions sobre l’apartat de Premis del concurs de balcons.

Actualització de bases aplicades a Lloret de Mar, 13 de juliol de 2016.