Amb el present escrit, em plau convocar-vos el proper dia 25 d’abril de 2018 a les 19:30 hores, a l’Assemblea Ordinària de socis de l’Associació de Veïns del Nucli Antic de Lloret de Mar, que tindrà lloc al l’edifici del Fòrum, al Carrer del Poeta Felicià Serra i Mont, num 13 amb el següent,

ORDRE DEL DIA:

PRIMERA CONVOCATÒRIA: NOMÉS PER A SOCIS:

 1. Lectura de l’acta anterior
 2. Treballs d’actualització de base de dades de socis
 3. Tancament pressupost 2017
 4. Pressupost 2018
 5. Renovació de càrrecs dels membres de la Junta
 6. Obrim pas a segona convocatòria: Assemblea oberta a tots els veïns

 

SEGONA CONVOCATÒRIA: ASSEMBLEA OBERTA – OBERTA PER A TOTS ELS VEÏNS DEL NUCLI ANTIC DE LLORET.

Es convoca una assemblea oberta per a tot lloretenc i lloretenca que acompleixi amb aquestes 3 característiques:

 • Tenir residència en l’àmbit del nucli antic
 • Tenir una propietat en el nucli antic, tot i no residir-hi
 • Treballar en el nucli antic, tot i no residir-hi ni tenir-hi propietats.

L’objectiu de l’assemblea oberta és:

 1. Voluntat de renovar la junta de vocals. Crida a la ciutadania
 2. Resum de les principals activitats de l’Associació 2011 – 2018
 3. Situació actual de l’Associació, pel que fa a tasques i projectes en cartera.
 4. Avantatges i inconvenients de formar part de la Junta de l’Associació
 5. Precs i preguntes.

 

Sense cap més particular i desitjant poder-vos saludar el proper dimecres 25, rebeu una cordial salutació.

Jordi Pérez,
President de l’Associació de veïns del nucli antic