L’ASSOCIACIO DE VEÏNS DEL NUCLI ANTIC DE LLORET DE MAR

EXPOSA:

Que la degradació del nucli antic per causa dels grafits s’està agreujant i volem fer un incís preferent pel carrer de Sant Carles, on s’ubica una de les nostres joies històriques recentment restaurades, Can Font.

Veritablement fa fàstic passar per aquest carrer, ja sigui d’entrada pel carrer Josep Galceran com pel carrer Narcís Fors, adjuntem fotos. Per tot això,

DEMANEM:

Que es procedeixi a netejar totes aquestes pintades en aquest carrer ara tant visitat gràcies a Can Font i fer el mateix amb la resta de carrers del nucli antic tal i com es recull en el Títol II, capítol II, article 14 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana.