L’ASSOCIACIO DE VEÏNS DEL NUCLI ANTIC DE LLORET DE MAR

EXPOSA:

Que sota alguns bancs del passeig Jacint Verdaguer, per acció lògica i segurament dels gossos amb amos que acostumen a deixar-los sense lligar, hi ha uns quants forats tal i com es pot apreciar en les fotos adjuntes. També fa mesos que falta una cadira davant el número 18 del passeig, s’adjunta imatge. Per tot això,

DEMANEM:

Que es corregeixi aquestes incidències i que al mateix temps es posi mes atenció en aquesta zona a fer complir l’ordenança de tinença d’animals, títol IV, articles 35 i 41 pel que fa a impedir que alguns propietaris de gossos deixin deslligats als seus animals i sobretot quan no els controlen o es desentenen quan defequen en el mateix passeig o dins les jardineres.