Us compartim la intervenció d’en Pau Canaleta, l’encarregat d’organitzar i coordinar els Tallers Repensa, dels quals d’en van presentar, el passat 26 de maig, les seves conclusions.

Resumint, es va fer un resum de cada Taller Repensa, i es van explicar les 5 línies estratègiques que es presentaran al consistori, que són:

  1. Recuperar la marca Lloret, recuperar la marca Lloret i que ajudi a millorar la imatge del municipi a nivell nacional, cohesionar els Lloretencs després del creixement demogràfic que ha experimentat la vila en els darrers anys, augmentar el sentiment de pertinença.
  2. Des del punt de vista comercial, definir un pla d’usos comercials, sobretot des del punt de vista de sectors econòmic com el gastronòmic. Reforç de comerç del centre, en el que calen altres actuacions, com millorar aparcaments, embelliment de façanes, unificació comercial, etc.
  3. Lloret ha de convertir-se en innovadora pel que fa al turisme en el futur, com a segona ciutat turística de Catalunya, amb el suport de les empreses del sector. Cal una escola d’hosteleria i turisme, smart destination, etc. Esdevenir un dels Hubs de la Costa Brava i de totes les comarques gironines,
  4. Vincular Lloret d’una manera més forta amb el seu entorn natural i potencial esportiu, senyalització de camins de ronda, potenciar instal·lacions esportives, i més implicació de l’entorn privat en la definició d’aquests productes esportius. Crear més esdeveniments en aquest camp.
  5. Vincular més els ciutadans amb el municipi. Més enllà de les associacions. Afavorir la participació individual i co..lectiva en la presa de decisions. Establir canals de comunicació amb cert turisme. Crear taules d’entitats per que les entitats es coneguin més i que puguin així preparar propostes conjuntes.

Accedeix a la presentació de les conclusions dels tallers “Repensa Lloret”.