Amb el present escrit, em plau convocar-vos el proper dia 5 de maig de 2016 a les 19:30 hores, a l’Assemblea Ordinària de socis de l’Associació de Veïns del Nucli Antic de Lloret de Mar, que tindrà lloc al l’edifici del Fòrum, al Carrer del Poeta Felicià Serra i Mont, num 13 amb el següent,

ORDRE DEL DIA:

1- Lectura de l’acta anterior

2- Resum de les principals activitats de l’Associació Maig 2015 – Abril 2016

3- Activitats formatives – cursos organitzats per l’Associació

4- Sobre el grup de treball per la reobertura dels Centres d’Atenció Primària i farmàcies les 24h.

5- Pressupostos participats. Situació actual i properes passes.

6- Pla especial del Nucli Antic.

7- Aprovació del Pressupost de l’exercici 2014 i de la gestió de l’òrgan de govern.

8.- Renovació de càrrecs dels membres de la Junta

9- Precs i preguntes.

Sense cap més particular i desitjant poder-vos saludar el proper dijous 5, rebeu una cordial salutació.

 

Jordi Pérez,
President de l’Associació de veïns del nucli antic