El passat dimarts ens van trucar del diari El Punt, per que valoréssim, des del nostre punt de vista, quins han sigut els principals reptes aconseguits per el Consistori i quins han sigut els punts que haguessin pogut millorar. D’una manera molt resumida, haviem de valorar 4 anys de govern de CIU+ERC a Lloret.

Després d’una estona de conversa, vam acabar de definir el resum de menys de 200 caracters que resumia els aspectes positius i negatius. Com que 200 caracters son pocs, ens agradaria explicar una mica més extensament cada punt.

ASPECTES POSITIUS DE LA LEGISLATURA 2011-2015 PEL CASC ANTIC:

Sens dubte, la inversió en remodelació de carrers del casc antic. Concretament:

  • Amb el pla de carrers vigent, hem aconseguit que s’executin les obres dels carrers Agustí Cabañas/Unio/Travessia de la Unió i Perills. A dia d’avui els treballs estan a punt d’acabar-se.
  • El Consistori, en minoria, va aconseguir tirar endavant la remodelació de la façana marítima, presentant un projecte que va ser guanyador mereixedor d’una subvenció que ha ascendit a 500.000€, i que, durant els mesos d’hivern, s’ha executat en el temps ajustadíssim que s’havien plantejat.
  • I finalment, l’Associació ha realitzat una mediació entre veïns dels carrers Narcís Fors i Comerç, presentant una instància i procurant hagilitzar la remodelació històricament merescuda per aquesta zona. A mitjans d’abril el regidor Jordi Martínez ens va comunicar que es procedia a la Incoacció de l’expedient de contractació administrativa amb procediment negociat amb publicitat, una obra consistent en la renovació de paviments i infraestructures als trams demanats. Podeu veure tota la instancia i trams demanats en aquest article (fer clic)

ASPECTES NEGATIUS DE LA LEGISLATURA 2011-2015 PEL CASC ANTIC:

Com a punt negatiu, en aquesta legislatura s’ha treballat en la redacció d’un Pla Especial del Casc Antic. Com us vàrem explicar en aquest article, vam assistir en representació dels nostres associats, i varem fer un treball de camp considerable per presentar unes al.legacions coherents amb els interessos dels veïns del casc antic. Podeu llegir les al.legacions fent clic en el aquest enllaç.

A mitjans del 2014 vam poder constatar, en reunions amb el consistori i els gremis implicats, que el PECA no s’havia implantat. No hi ha hagut aplicació de la carta de colors, no s’ha avisat/expedientat als comerciants que han remodelat la façana de la botiga/local comercial, sense adherir-se a la nova normativa, … Els pocs expedients que el consistori ha emès han estat per veïns particulars.

Creiem que l’esforç econòmic fet en el seu dia per realitzar el PECA, amb l’afegitó de la feina feta per les associacions implicades, ha estat en va.

També ens agradaria destacar que no hem avançat en temes endèmics en el casc antic, com son els sorolls i la vigilància nocturna.

Aquesta es la pàgina del diari en edició impresa. No va sortir en edició digital.

Entrevista associació veins lloret legislatura