Fruit de la col.laboració dels veïns amb la nostra Associació, hem presentat una instància amb data 3 de novembre 2014 relativa al insuficient estat dels carrers Narcís Fors i Comerç.

  • les voreres no estan adaptades i són molt estretes.
  • els cotxes aparcats envaeixen les voreres i les fan inaccessibles i impracticables,
  • Il·luminació deficient i obsoleta sobretot quan comparem la il·luminació que hi ha en el carrer Narcís Fors a un costat i a l’altre del Túnel de l’ hotel Anabel.
  • Neteja viària deficient, atès que la netejadora de carrers no pot pujar a les voreres.
  • etc.

Val a dir que, en general, tot el carrer Narcís Fors (carrer que suposa la continuació del carrer Torrentó un cop ha creuat el carrer de Sant Pere), és un carrer comercial amb voreres molt estretes i malmeses. Tots els carrers perpendiculars a aquest carrer tenen el paviment i la il·luminació renovats a excepció del carrer Comerç.

El carrer Narcís Fors transcorre per la nostra vila paral·lel al mar, és a dir d’oest a est. Una part d’aquest carrer es troba fora de la zona del nucli antic (clau urbanística 2.1), però actua com a connector d’una part de la zona de densificació urbana (clau urbanística 2.3), concretament de la plaça París i del carrer rector Felip i Gibert; la major part del recorregut d’aquest carrer es troba dins del nucli antic.

Els veïns del carrer Narcís Fors ens han transmès la seva insatisfacció per l’estat dels carrers. Concretament, porten des de l’any 2011 presentant instàncies a l’ajuntament, recopilant firmes de tot els veïns de la zona i hotels del voltant…. perquè són dos carrers del centre de la vila que es tenen oblidats. Mai han estat reformats.

A finals del mes de març 2014 es va fer una actuació consistent en posar pilones plàstiques de color verd en el carrer Narcís Fors, un cop passat el Túnel de l’hotel Anabel, per tal que no aparquin els cotxes i poder destinar aquest espai als vianants.
Els veïns agraeixen el fet, però lamenten que aquesta sigui la única actuació realitzada.

Algunes fotografies que hem incorporat en la instància son les següents. En les primeres es pot veure el greuge comparatiu entre la il.luminació abans de creuar el túnel i després de creuar-lo.

narcis-fors-comerc-post-blog

A la instància també hem incorporat:

  • Fotografies dels carrers de la zona de dia, amb detalls de le voreres, senyalització, etc
  • Hem rescatat l’avantprojecte que s’havia redactat per a la zona
  • Hem incorporat escanejades tot l’històric de les instàncies presentades

A part de la presentació, l’hem enviada en primer lloc als dos regidors del casc antic, que de seguida han mostrat una actitut molt positiva i voluntat per incorporar la rehabilitació d’aquests dos carrers en el pressupost del 2015.

També l’hem enviat a tots els partits de la oposició, per incorporar-ho en les reunions que mantindrem en els propers 15 dies per tal de que els hi poguem transmetre les demandes dels veïns del casc antic de cares a l’activitat pública del 2015.

Adjuntem la instància sencera per a que la puguis visualitzar sencera: