ORDRE DEL DIA:

 1. Modificació d’ Estatuts.
 2. Renovació dels membres de la Junta Directiva i elecció de càrrecs.
 3. Aprovació de la quota d’ associat per a l’ exercici 2011.
 4. Situació actual de l’ Associació i Propostes per a futurs projectes.
 5. Precs i Preguntes.

Fés clic en el següent enllaç per veure la noticia completa

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE L ‘ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CASC ANTIC DE LLORET DE MAR.

Lloret de Mar, 17 de febrer de 2011.

Essent les 20:15 hores, en segona convocatòria es procedeix a iniciar l’ assemblea general extraordinària de l’Associació de veïns del casc antic de Lloret de Mar en els locals parroquials de la seva població amb el següent,

ORDRE DEL DIA:

 1. Modificació d’ Estatuts.
 2. Renovació dels membres de la Junta Directiva i elecció de càrrecs.
 3. Aprovació de la quota d’ associat per a l’ exercici 2011.
 4. Situació actual de l’ Associació i Propostes per a futurs projectes.
 5. Precs i Preguntes.

Constatada l’ assistència dels següents socis (75) el president declara oberta l’ assemblea.

2.- Renovació dels membres de la Junta Directiva i elecció de càrrecs.

Si teniu interès en fer una ullada als nous estatus, podeu demanar-vos-els enviant un email a info@veinscascanticlloret.com

3.- Renovació dels membres de la Junta Directiva i elecció de càrrecs.

Actualment els càrrecs de la Junta Directiva estan caducats. A proposta del President es presenta les següents persones per a la seva renovació:

1.- Víctor Gallart, desenvolupant el càrrec de President.

2.- Joan Pau Romaní, desenvolupant el càrrec de Vicepresident.

3.- Elena Sarmiento desenvolupant el càrrec de Secretària.

4.- Francesc Batlle, desenvolupant el càrrec de Tresorer.

5.- Olga Pérez desenvolupant el càrrec de Vocal primer.

6.- Cristina Relat desenvolupant el càrrec de Vocal segon.

7.- Eduardo Temprano desenvolupant el càrrec de Vocal tercer.

8.- Marina Garcia desenvolupant el càrrec de Vocal quart.

9.- Jordi Fornaguera desenvolupant el càrrec de Vocal cinquè.

10.- Jordi Pérez desenvolupant el càrrec de Vocal sisè.

11.- Isidre Vinyals desenvolupant el càrrec de Vocal setè.

3.- Aprovació de la quota d’ associat per a l’ exercici 2011.

Es proposa  una quota anual de 10€.

Un dels socis proposa que existeixi la figura del SOCI PROTECTOR. Una altre proposta per part dels socis és una quota més alta o en la fitxa d’inscripció que pugui aparèixer les opcions de 10€ / 20€ ó 30€.

La junta remarca l’objectiu de l’Associació és arribar al màxim de persones possible i d’obtenir força pel nombre de socis. Per aquesta raó s’acaba aprovant la quota inicialment proposada de 10€ i es dona la opció que qui vulgui faci un ingrés d’una quantitat més alta.

4.- Exposar les propostes de futur.

El temes que la junta planteja com a propostes a treballar són:

–      El despoblament que pateixen moltes vivendes.

–      Els problemes de neteja que existeixen a molts de punts del Nucli.

–      Els problemes de Mobilitat.

–      Els problemes de soroll i seguretat.

–      El projecte PECA. Fés clic per a més informació

–      La remodelació del la plaça Pere Torrent.

En Jordi Fornaguera exposa els problemes de neteja principals. Parla sobre els horaris (que no es compleixen per part dels veins) i sistema de recollida; com la recollida selectiva. També parla sobre la manca de Punts de Reciclatge. Planteja que una possible solució podria ser demanar la presencia d’Agents Cívics  per controlar la gent treu els cartrons sense plegar, els problemes dels horaris i els problemes dels gossos.

També parla sobre l’estat de la Via Pública. Remarca les deficiències que presenta el paviment, la manca d’il·luminació en molts punts, el problema amb les llums quan es dona el canvi d’hora i la problemàtica dels llums de pescadors que es van posar en el seu moment a alguns carrers del Nucli Antic i que la gent s’ha queixat de la pèrdua que pateixen d’intensitat quan aquests estan bruts.

A continuació parla sobre el Despoblament, el per que no s’hi viu, les cases que es lloguen els baixos i anul·len la entrada a les vivendes superiors.

En Jordi acaba la seva exposició recordant als socis que esperem la seva participació i que la recollida de sugerencies o informació que ens vulguin fer arribar es pot fer a traves d’Internet o en els punts on trobaran unes bústies:

 • Els Vailets
 • 9 Art
 • El Café de la Vila
 • Foto Mas
 • El Romaní
 • La Botiga d’en Bartomeu
 • Calçats Fàbregas
 • Joieria Bernat
 • Viatges RadialTours

En Joan Pau Romaní exposa les problemàtiques derivades del Soroll i Incivisme. Creu que hem d’acabar amb la idea que com que som poble turístic hem “d’aguantar” certs problemes que comporta el turisme. Conclou que hem d’intentar minimitzar l’impacte del turisme, i les mesures que poden ajudar son:

 • Vigilància a peu (Policia de Barri), poder comptar amb 4 ó 5 parelles que patrullin els carrers a les matinades.
 • Control del soroll que generen els apartaments.
 • Revisió i controls dels locals i les normatives.
 • Control i compliment de la normativa dels grups mòbils que provoquen tants aldarulls.
 • Els sorolls de les motos.
 • I l’ incivisme.

A continuació la Marina Garcia exposa el Pla Especial del Casc Antic. Explica als socis els que contempla el PECA:

–      El canvi de l’actual carta de colors a un únic color, el Blanc per donar un aire de vila marítima.

–      L’acceptació d’un únic tipus de pedra a les façanes.

–      La normativa que afectarà també als balcons de les vivendes.

–      Els sòcols nomes podran ser de pedra natural o pintats de gris.

Adjuntem les presentacions de la Marina en el nostre Canal Informatiu en Slideshare > clic aquí

Destaca que la normativa es vol exigir en els edificis en els que es realitzin Obres Majors. També comenta les regularitzacions dels locals també uniforme en quant als cartells de neó i l’eliminació de les pancartes. Mostra unes imatges que apareixen en el dossier del carrer St. Albert, on es veu que aquesta normativa afectaria també a les façanes d’Obra Vista

En aquest moment un dels socis assistents pregunta sobre els Grafitis i comenta la problemàtica existent. La Marina respon que segons el PECA, el responsable sobre l’estat de la façana sempre recau en el propietari de la finca.

El tema que presenta a continuació en Victor Gallart és la remodelació del a Plaça Pere Torrent. Exposa que el projecte ja està definit i aprovat en el pressupost per realitzar. Comenta que el dossier parla d’un pressupost de 2 milions d’Euros, que es realitzaria en uns 7 mesos. Mitjançant el projector mostra el disseny, els carrers als que afectaria (Hipòlit Lázaro i Torrentó) , les zones enjardinades, els bancs i les il·luminaries i comenta que s’inclou una zona de jocs infantils.

5.- Precs i Preguntes.

És dóna pas a l’ultima part de l’Assemblea demanant brevetat en les exposicions.

. Un soci pregunta si la pedra del sòcol que contempla el PECA és porosa o no, creu que és un problema de cara als Grafític.

La resposta de la Marina, segons el dossier, és que és Pedra Natural sense polir, arrebossat o pintat.

. La pregunta següent és sobre el pàrking soterrani del passeig.

En Victor respon que tenim una gran insuficiència de places d’aparcaments i que aquest pàrking des de l’Associació s’ha de defensar.

. Apunten que el mur pantalla que necessita l’obra del pàrking, en una part a està fet. Es comenta que ja en l’època d’en Sala no en van voler saber res. I que un dels problemes principals que hi ha és l’impost que es reclamaria per estar dintre de la línea marítima.

En aquest moment la junta sortint informa que transmet un compte amb un saldo de 1019€.

.  Es comenten en aquesta aportació tots els punts que ha plantejat en Jordi Fornaguera en la seva exposició i s’informa que tot ja s’havia treballat en l’època anterior de l’Associació. En aquests moment ens animen a no perdre la paciència i afrontar-ho tot amb força.

En Joan Pau Romaní planteja als socis que necessitaríem idees originals per repoblar el casc antic. Creu que pot estar bé donar un temps per fer les reformes i que hi hagin ajudes. Creu que el repoblament directament pot donar un canvi beneficiós en el comerç.

Comenta que hi nuclis antics d’altres poblacions que han fet reestructuracions.

. A continuació una sòcia creu que estaria bé aconseguir una representació de tota mena de població que tenim al nucli antic i fer arribar d’informació de les accions a representants d’altres comunitats.

En Victor respon que tots estem oberts a tothom i que no es tenca la porta a ningú.

En la següent intervenció es parla de projectes o accions que es podrien fer i s’agraeix des de l’associació de comerciants per que hi ha temes que ens afectes a totes dues entitats. En Tico comenta el projecte del barri de Venècia que actuarà en el temes de gastronomia, comerç i cultura.

. Es proposa que obrim un canal de comunicació amb el sector de l’ immigració del nostre Nucli, ja que representen un numero important de persones.

. També s’anima en el sentit de la repoblació si es crea algun pla per les reformes, ja que ha arribat el moment del lloguer. No es qüestió nomes de demanar diners, però si ajudes en els impostos que es paguen a l’ajuntament en qüestió d’obres.

. Es pregunta sobre la figura del Regidor de Barri, si la junta hi creu.

Es respon que si que hi creiem però que no creiem que el Regidor del Nucli Antic hagi donat el tall.

S’apunta que se l’havia convidat a venir.

. Un veí comenta la remodelació del local Surf, que ara s’hi construiran tres plantes de discoteca i que ho pot fer per que te un permís de l’any 2006.

. En aquest moment un soci parla sobre la modificació de la circulació del passeig marítim. L’Ajuntament ho va plantejar com una pacificació del transit i que han acabat de trencar el barri. També es comenta que es va acordar no treure places d’aparcament i les han reduït al mínim.

Es planteja que aquest no és el sentit lògic de la circulació. També que el pàrking podria ser una possible solució.

La Junta respon que està totalment d’acord amb aquesta intervenció i que quin numero de vots podria representar el nostre Barri, de cara al recolzament en les properes eleccions.

. Es planteja que estaria bé poder contar amb un Centre Cívic en el nostre Nucli.

Es parla de diferents edificis situats al barri que es podrien utilitzar.

En aquest punt s’enllaça amb el tema de potenciar el tema de les festes.

. En resposta a l’ intervenció que ve a continuació s’informa que el pàrking de zona Blava es pagarà de 8 a 12 de la nit.

. Un soci informa d’un local de prostíbul que hi ha al carrer St. Climent que no té cap mena de paper en regla. També hi ha un altre en el carrer St. Anna i que es reparteix propaganda.

. Anys enrere van deixar posar tres taules als locals de restauració que van donar molta vida al barri; aquestes taules es van fer retirar, per que segons la normativa als carrers els hi faltaven 30cm i les van fer retirar.

En Joan Pau respon que des de fa quatre anys, això s’està revisant i que sembla que aquest any es tornarà a permetre la col·locació una altra vegada.

. Un altre veí comenta la necessitat de treure algun contenidor dels carrers estrets per que es creu que no es necessari que hi hagi a tots.

. S’apunta sobre un problema greu d’incivisme a la plaça Pere Torrent per la gent que veu durant tot el dia.

A continuació s’hi afegeix el comentari que la llar d’infant els Vailets tenen aquest problema des de fa més d’un any amb la plaça del seu carrer.

. Es planteja el problema d’anar a passejar amb un gos, ja que no hi ha zones on puguin fer les seves necessitats.

. Per acabar, s’apunta que sinó sabem per on començar que agafem les ordenances municipals i repassar-les una a una.

Per finalitzar l’Assemblea, es recorda a tots els socis l’adreça web de l’Associació: www.veinsnucliantic.com.